Projekt skierowany jest do osób chorych, które w skali Barthel uzyskują 20 – 95 punktów. Każdy z uczestników objęty zostanie dwumiesięczną specjalistyczną opieką i rehabilitacją. Wsparciem w zakresie szkoleń objęte zostaną również rodziny chorych.

Celem głównym projektu jest zdiagnozowanie i objęcie specjalistycznymi usługami rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi grupy 180 osób z terenu miasta Rybnik i powiatu rybnickiego. Wartością dodaną projektu będzie również przeszkolenie 90 osób zajmujących się opieką osób niesamodzielnych.

Rekrutacja grupy docelowej przeprowadzona zostanie w szpitalu, w przychodniach POZ, AOS oraz na zasadach ogólnych.

Uczestnicy projektu zostaną objęci opieką pielęgniarską, lekarską i opiekuńczą.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

  • rehabilitacja kardiologiczna, neurologiczna, ogólnoustrojowa, również z dojazdem do domu pacjenta,
  • szkolenia dla członków rodzin opiekujących się chorymi,
  • konsultacje psychologiczne.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2017 do 31 października 2018.

Wartość projektu: 976 250 zł

Wartość dofinansowania: 907 912,50 zł.

tel. 785 565 007